Country: Poland
Organisation: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)
 Description: Tenders are invited to provide bus transport services in Katowice and Myslow...

This content is available to only subscribers.