Country: Poland
Organisation: Komunikacyjny Zwi…zek Komunalny Górnośl…skiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)
Description: Bids are invited to operate public buses in Katowice.
...

This content is available to only subscribers.